POLSKI ENGLISH TEXA

  O nas
     Strona powitalna
     Historia firmy
  Produkty
Dla sadownictwa
   Sygnalizator parcha AVI-201
   Sygnalizator parcha AVI-2001
   Miernik gazu avi-gas
   Miernik gazu avi-gasmax
   Automatyczny miernik gazu avi-gasauto
Dla motoryzacji
   Zasilacz buforowy ZB-15
   Zasilacz buforowy ZB-215
   Ładowarka akum. ZB-25
   Lampa jarzeniowa
   Lampa ZSL-211
   Przetwornice napięcia
   Intekom samochodowy
   Zestaw termobox
Inne
   Zasilacz buforowy ZB-12


   Cennik
  Kontakt
   Nasze adresy
 
  Metoda Mills'a

Sposób wykrywania parcha

Sygnalizator AVI-201 opiera się o model określania parametrów niezbędnych do infekcji zaproponowany przez badaczy amerykańskich i polecony do stosowania w Polsce przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Według tego modelu całkowitą długość okresu niezbędnego do wywołania infekcji parcha oblicza się w następujący sposób:

  • Długość okresu zwilżenia liści powinna wynosić co najmniej cztery godziny, jeżeli jest mniejsza do infekcji nie dochodzi.
  • Do długości okresu zwilżenia liści trwającego co najmniej cztery godziny, dodaje się czas trwania wilgotności powietrza równej lub wyższej 90%.

    Długość okresu zwilżenia
  • Jeżeli wilgotność względna powietrza po okresie zwilżenia liści spadła na czas nie dłuższy niż 8 godzin a następnie wzrosła powyżej 90% to sumuje się cały ten okres i dodaje do okresu zwilżenia.

    Długość okresu zwilżenia
  • Kolejne okresy zwilżenia liści oraz czas trwania przerwy w zwilżeniu sumuje się razem, jeżeli wilgotność względna powietrza między tymi okresami spadała poniżej 90% na czas nie dłuższy niż 8 godzin

    Długość okresu zwilżenia

Uzyskany w ten sposób czas porównuje się z zapisaną w pamięci sygnalizatora tabelą Mills'a uwzględniając jednocześnie wpływ temperatury. W odpowiednim momencie aparat kasuje swoje wskazania jeżeli do infekcji nie doszło, lub sygnalizuje akustycznie i optycznie fakt powstania warunków do infekcji i czas ich wystąpienia.
Ponieważ od powstania tej metody mineło już kilkanaście lat, parametry tego algorytmu uległy zmianie. Okazało się, że minimalny czas opadu wynosi 3.5 godziny, a próg wilgotności 88%. Taki parametry zostały zapisane w urządzeniu.
Dodatkowo w sygnalizatorze został wprowadzony dodatkowy parametr - czas wysychania liści, o który przedłużany jest okres opadu w stosunku to faktycznego zwilżenia czujników. Dzięki temu możemy lepiej modelować naturalne liście.

Wszystkie opisane parametry mogą być zmieniane przez użytkownika, a wiec ma on wpływ na czułość urządzenia.