POLSKI ENGLISH TEXA

  O nas
     Strona powitalna
     Historia firmy
  Produkty
Dla sadownictwa
   Sygnalizator parcha AVI-201
   Sygnalizator parcha AVI-2001
   Miernik gazu avi-gas
   Miernik gazu avi-gasmax
   Automatyczny miernik gazu avi-gasauto
Dla motoryzacji
   Zasilacz buforowy ZB-15
   Zasilacz buforowy ZB-215
   Ładowarka akum. ZB-25
   Lampa jarzeniowa
   Lampa ZLED-02
   Przetwornice napięcia
   Intekom samochodowy
   Zestaw termobox
Inne
   Zasilacz buforowy ZB-12


   Cennik
  Kontakt
   Nasze adresy
 
 
Sygnalizator rozwoju parcha jabłoni AVI-201

Zdjęcie sygnalizatora

Sygnalizator AVI-2001 przeznaczony jest do wykrywania warunków do infekcji parchem jabłoni. Podobnie jak wcześniej produkowany AVI-21 jest oparty o metodę Mills'a. Jego historia sięga roku 1984 kiedy to prototyp sygnalizatora został przekazany do badań w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Dwuletnie badania potwierdziły przydatność sygnalizatora do określania terminów infekcji jabłoni przez parcha, co zostało potwierdzone wydaniem atestu. W roku 1986 została podjęta jego produkcja. Po kilku latach produkcji powstał aktualny model AVI-201, w którym zastosowanie techniki mikroprocesorowej pozwoliło na znaczne zwiększenie możliwości, a także uproszczenie obsługi.

Sygnalizator składa się z części (na zdjęciu) umieszczonej w mieszkaniu lub innym budynku oraz zespołu czujników umieszczonego w sadzie. Części te połączone są przewodem o maksymalnej długości 70m. W skład zespołu czujników wchodzi czujnik temperatury, wilgotności powietrza oraz czujniki zwilżenia liści. Opcjonalnie może być dołaczony deszczomierz.

W czasie normalnej pracy sygnalizator nie wymaga żadnej obsługi i wyświetla na ekranie aktualną datę, godzinę, temperaturę i wilgotność. Jeżeli zacznie się opad zawartość ekranu zmieni się, po kolei na wyświetlaczu uzyskamy informację o występująch zagrożeniach. Każde z nich może być sygnalizowane dźwiękowo i wymaga potwierdzenia przeczytania. Każde zwilżenie liści jest zapamiętywane przez sygnalizator i istnieje możliwość przeglądania ich wstecz. Wtedy sygnalizator podaje datę i godzinę początku naliczania, zagrożenia słabego, średniego oraz silnego jeśli wystąpiły oraz informacje o powodzie przerwania naliczania jeżeli do zagrożenia nie doszło.
Ponadto urządzenie podaje temperatury oraz wilgotności - maksymalną i minimalną, oraz średnią dobową, a w przypadku podłączenia opcjonalnego deszczomierza także sumę opadów.
W przypadku podłączenia opcjonalnego deszczomierza użytkownik informowany jest także o opadzie dobowym, jak też opadzie w okresie zwilżenia liści. Daje to sadownikowi dodatkową informację, czy użyte do oprysku środki nie zostały zmyte.

Urządzenie można podłączyć do komputera zgodnego z IBM PC i wtedy analizować warunki atmosferyczne programem AVI-MET. Daje to możliwość zebrania w komputerze danych meteorologicznych z całego sezonu, a nawet kilku lat w celu dokumentacji jak i późniejszej analizy. Kompatybilność danych z programami zachodnimi (standard METOS) pozwala na analizę danych pogodowych także programami zachodnimi, na przykład holenderskim programem RIM (wymaga to opcjonalnego deszczomierza, gdyż RIM potrzebuje danych o opadzie).

W 2006 roku sygnalizator AVI-201 został zastąpiony nowym modelem avi-2001