POLSKI ENGLISH TEXA

  O nas
     Strona powitalna
     Historia firmy
  Produkty
Dla sadownictwa
   Sygnalizator parcha AVI-201
   Sygnalizator parcha AVI-2001
   Miernik gazu avi-gas
   Miernik gazu avi-gasmax
   Automatyczny miernik gazu avi-gasauto
Dla motoryzacji
   Zasilacz buforowy ZB-15
   Zasilacz buforowy ZB-215
   Ładowarka akum. ZB-25
   Lampa jarzeniowa
   Lampa ZLED-02
   Przetwornice napięcia
   Intekom samochodowy
   Zestaw termobox
Inne
   Zasilacz buforowy ZB-12


   Cennik
  Kontakt
   Nasze adresy
 
 
Sygnalizator rozwoju parcha jabłoni
avi-2001

Zdjęcie sygnalizatora

Sygnalizator AVI-2001 przeznaczony jest do wykrywania warunków do infekcji parchem jabłoni. Podobnie jak wcześniej produkowane przez naszą firmę sygnalizatory AVI-21 oraz AVI-201 jest oparty o metodę Mills'a. Jego historia sięga roku 1984 kiedy to prototyp sygnalizatora AVI-21 został przekazany do badań w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Dwuletnie badania potwierdziły przydatność sygnalizatora do określania terminów infekcji jabłoni przez parcha, co zostało potwierdzone wydaniem atestu. W roku 1986 została podjęta jego produkcja. Po kilku latach produkcji powstał model AVI-201, w którym zastosowanie techniki mikroprocesorowej pozwoliło na znaczne zwiększenie możliwości, a także uproszczenie obsługi.

avi-2001 to najnowszy model sygnalizatora parcha produkowany przez naszą firmę. Został on znacząco zmodernizowany w stosunku do swojego poprzednika. Dzięki zastosowaniu graficznego wyświetlacza oraz bardziej wydajnego mikroporcesora możliwe stało się wyświetlanie wykresów warunków pogodowych bezpośrednio w sygnalizatorze, bez konieczności przesyłania danych do komputera. Dzięki temu obsługa stała się jeszcze prostsza, a prezentacja przedstawionych uzytkownikowi danych czytelniejsza.

Sygnalizator składa się z części umieszczonej w mieszkaniu lub innym budynku (na zdjęciu) oraz zespołu czujników umieszczonych w sadzie. Części te połączone są przewodem o maksymalnej długości do 300m. W skład zespołu czujników wchodzi nowoczesny zespolony czujnik temperatury i wilgotności powietrza oraz czujniki zwilżenia liści. Opcjonalnie może być dołaczony deszczomierz.

W czasie normalnej pracy sygnalizator nie wymaga żadnej obsługi i wyświetla na ekranie aktualną datę, godzinę, temperaturę i wilgotność lub wykres warunków pogodowych w ciągu ostatnich 40 godzin. Jeżeli zacznie się opad zawartość ekranu zmieni się, po kolei na wyświetlaczu uzyskamy informację o występująch zagrożeniach. Każde z nich może być sygnalizowane dźwiękowo i wymaga potwierdzenia przeczytania. Sygnalizator zapamiętuje 3 lata warunków atmosferycznych - można je przejrzeć na wykresie lub w postaci analizy zagrożeń. Wtedy sygnalizator podaje datę i godzinę początku naliczania, zagrożenia słabego, średniego oraz silnego jeśli wystąpiły oraz informacje o powodzie przerwania naliczania jeżeli do zagrożenia nie doszło.
W przypadku podłączenia opcjonalnego deszczomierza użytkownik informowany jest także o opadzie dobowym, jak też opadzie w okresie zwilżenia liści. Daje to sadownikowi dodatkową informację, czy użyte do oprysku środki nie zostały zmyte.

Urządzenie można podłączyć do komputera zgodnego z IBM PC wyposażonego w port USB i wtedy analizować warunki atmosferyczne programem AVI-MET. Daje to możliwość zebrania w komputerze danych meteorologicznych z całego sezonu, a nawet kilku lat w celu dokumentacji jak i późniejszej analizy. Kompatybilność danych z programami zachodnimi (standard METOS) pozwala na analizę danych pogodowych także programami zachodnimi.

W dziale download można pobrać programy do AVI-2001 a także instrukcję obsługi.